Đại An Khê, Hải Lăng

25/09/2022 19:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đại An Khê, Hải Lăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đại An Khê, Hải Lăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đại An Khê, Hải Lăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
28 ° 32 ° mưa vừa
26/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
27/09
28 ° 33 ° mưa cường độ nặng
28/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
29/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
30/09
29 ° 33 ° mưa vừa
01/10
28 ° 33 ° mưa vừa
02/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps