An Dương, Hải Phòng

30/09/2022 19:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 100 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết An Dương, Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: An Dương, Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
25 ° 27 ° mưa rất nặng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : An Dương, Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
25 ° 26 ° mưa rất nặng
01/10
27 ° 27 ° mưa vừa
02/10
27 ° 31 ° mưa nhẹ
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps