Cát Hải, Hải Phòng

13/04/2024 17:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 78 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cát Hải, Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cát Hải, Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
28 ° 32 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
27 ° 31 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
27 ° 27 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 27 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cát Hải, Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
14/04
28 ° 32 ° mây đen u ám
15/04
27 ° 27 ° mây đen u ám
16/04
28 ° 31 ° mưa nhẹ
17/04
27 ° 30 ° mưa nhẹ
18/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
19/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
20/04
28 ° 32 ° mây đen u ám

Windy Maps