Hồng Bàng, Hải Phòng

07/06/2023 20:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hồng Bàng, Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hồng Bàng, Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
30 ° 36 ° mây cụm
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
30 ° 35 ° mây cụm
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
34 ° 40 ° mưa nhẹ
08/06
34 ° 40 ° mưa vừa
09/06
29 ° 33 ° mưa vừa
10/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
11/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
13/06
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
14/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps