Kiến An, Hải Phòng

23/10/2021 22:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kiến An, Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kiến An, Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
20 ° 20 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kiến An, Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
24 ° 24 ° mây cụm
26/10
26 ° 26 ° mây cụm
27/10
26 ° 26 ° mây thưa
28/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
29/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 24 ° mây đen u ám