Kiến Thụy, Hải Phòng

23/09/2023 14:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kiến Thụy, Hải Phòng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kiến Thụy, Hải Phòng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695423600 : 1695423600
06:00
23/09
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1695427200 : 1695427200
07:00
23/09
27 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1695430800 : 1695430800
08:00
23/09
27 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1695434400 : 1695434400
09:00
23/09
28 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1695438000 : 1695438000
10:00
23/09
29 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1695441600 : 1695441600
11:00
23/09
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1695445200 : 1695445200
12:00
23/09
32 ° 37 ° mây thưa
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
31 ° 37 ° mây rải rác
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
31 ° 36 ° mây thưa
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
30 ° 36 ° mây thưa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
29 ° 34 ° mây thưa
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
28 ° 31 ° mây thưa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
27 ° 29 ° bầu trời quang đãng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kiến Thụy, Hải Phòng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 37 ° mưa vừa
24/09
30 ° 36 ° mưa vừa
25/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
26/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
28/09
30 ° 36 ° mưa vừa
29/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
30/09
31 ° 35 ° mây cụm

Windy Maps