Busan, Hàn Quốc

29/11/2023 01:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

1 °

Cảm giác: -1 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 60 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Busan, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Busan, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701194400 : 1701194400
01:00
29/11
3 ° 0 ° mây thưa
1701198000 : 1701198000
02:00
29/11
3 ° 0 ° mây rải rác
1701201600 : 1701201600
03:00
29/11
3 ° 1 ° mây rải rác
1701205200 : 1701205200
04:00
29/11
4 ° 2 ° mây cụm
1701208800 : 1701208800
05:00
29/11
4 ° 2 ° mây rải rác
1701212400 : 1701212400
06:00
29/11
4 ° 2 ° mây cụm
1701216000 : 1701216000
07:00
29/11
5 ° 3 ° mây cụm
1701219600 : 1701219600
08:00
29/11
6 ° 4 ° mây đen u ám
1701223200 : 1701223200
09:00
29/11
6 ° 5 ° mây đen u ám
1701226800 : 1701226800
10:00
29/11
7 ° 6 ° mây đen u ám
1701230400 : 1701230400
11:00
29/11
7 ° 6 ° mây đen u ám
1701234000 : 1701234000
12:00
29/11
8 ° 6 ° mây đen u ám
1701237600 : 1701237600
13:00
29/11
8 ° 6 ° mây đen u ám
1701241200 : 1701241200
14:00
29/11
7 ° 6 ° mây đen u ám
1701244800 : 1701244800
15:00
29/11
7 ° 5 ° mây đen u ám
1701248400 : 1701248400
16:00
29/11
7 ° 5 ° mây đen u ám
1701252000 : 1701252000
17:00
29/11
7 ° 5 ° mây đen u ám
1701255600 : 1701255600
18:00
29/11
7 ° 4 ° mây đen u ám
1701259200 : 1701259200
19:00
29/11
7 ° 4 ° mây đen u ám
1701262800 : 1701262800
20:00
29/11
6 ° 3 ° mây đen u ám
1701266400 : 1701266400
21:00
29/11
6 ° 2 ° mây đen u ám
1701270000 : 1701270000
22:00
29/11
5 ° 1 ° mây đen u ám
1701273600 : 1701273600
23:00
29/11
3 ° -1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Busan, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/11
7 ° 6 ° mây đen u ám
30/11
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
01/12
5 ° 2 ° bầu trời quang đãng
02/12
7 ° 5 ° bầu trời quang đãng
03/12
10 ° 9 ° bầu trời quang đãng
04/12
11 ° 10 ° mây cụm
05/12
15 ° 14 ° mưa nhẹ
06/12
15 ° 14 ° mây đen u ám

Windy Maps