Busan, Hàn Quốc

24/05/2024 03:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Busan, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Busan, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716494400 : 1716494400
03:00
24/05
16 ° 16 ° mây rải rác
1716498000 : 1716498000
04:00
24/05
15 ° 15 ° mây rải rác
1716501600 : 1716501600
05:00
24/05
16 ° 16 ° mây rải rác
1716505200 : 1716505200
06:00
24/05
18 ° 18 ° mây rải rác
1716508800 : 1716508800
07:00
24/05
20 ° 19 ° mây rải rác
1716512400 : 1716512400
08:00
24/05
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1716516000 : 1716516000
09:00
24/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716519600 : 1716519600
10:00
24/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716523200 : 1716523200
11:00
24/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716526800 : 1716526800
12:00
24/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716530400 : 1716530400
13:00
24/05
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1716534000 : 1716534000
14:00
24/05
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1716537600 : 1716537600
15:00
24/05
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1716541200 : 1716541200
16:00
24/05
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1716544800 : 1716544800
17:00
24/05
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1716548400 : 1716548400
18:00
24/05
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1716552000 : 1716552000
19:00
24/05
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1716555600 : 1716555600
20:00
24/05
17 ° 16 ° mây thưa
1716559200 : 1716559200
21:00
24/05
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1716562800 : 1716562800
22:00
24/05
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1716566400 : 1716566400
23:00
24/05
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Busan, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
25/05
21 ° 20 ° mây thưa
26/05
21 ° 21 ° mưa vừa
27/05
23 ° 23 ° mưa vừa
28/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
29/05
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
30/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
31/05
23 ° 23 ° mây rải rác

Windy Maps