Daegu, Hàn Quốc

22/06/2024 04:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Daegu, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Daegu, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1719003600 : 1719003600
04:00
22/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719007200 : 1719007200
05:00
22/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1719010800 : 1719010800
06:00
22/06
23 ° 23 ° mây đen u ám
1719014400 : 1719014400
07:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719018000 : 1719018000
08:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719021600 : 1719021600
09:00
22/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1719025200 : 1719025200
10:00
22/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1719028800 : 1719028800
11:00
22/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1719032400 : 1719032400
12:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719036000 : 1719036000
13:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719039600 : 1719039600
14:00
22/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1719043200 : 1719043200
15:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719046800 : 1719046800
16:00
22/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1719050400 : 1719050400
17:00
22/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1719054000 : 1719054000
18:00
22/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1719057600 : 1719057600
19:00
22/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719061200 : 1719061200
20:00
22/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719064800 : 1719064800
21:00
22/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1719068400 : 1719068400
22:00
22/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1719072000 : 1719072000
23:00
22/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Daegu, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
22/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
23/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
24/06
31 ° 30 ° mưa nhẹ
25/06
27 ° 27 ° mây đen u ám
26/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
27/06
28 ° 28 ° mây đen u ám
28/06
30 ° 29 ° bầu trời quang đãng
29/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps