Seoul, Hàn Quốc

09/02/2023 03:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

-5 °

Cảm giác: -5 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 74 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Seoul, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Seoul, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675879200 : 1675879200
01:00
09/02
-5 ° -5 ° bầu trời quang đãng
1675882800 : 1675882800
02:00
09/02
-4 ° -4 ° mây thưa
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
-3 ° -3 ° mây rải rác
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
-2 ° -2 ° mây cụm
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
-1 ° -1 ° mây cụm
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
0 ° 0 ° mây đen u ám
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
1 ° 1 ° mây đen u ám
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
1 ° 1 ° mây đen u ám
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
2 ° -1 ° mây đen u ám
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
4 ° 2 ° mây đen u ám
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
5 ° 3 ° mây đen u ám
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
6 ° 4 ° mây đen u ám
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
7 ° 5 ° mây đen u ám
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
7 ° 5 ° mây đen u ám
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
7 ° 5 ° mây đen u ám
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
6 ° 5 ° mây đen u ám
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
5 ° 3 ° mây đen u ám
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
5 ° 2 ° mây đen u ám
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
5 ° 2 ° mây đen u ám
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
4 ° 1 ° mây đen u ám
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
4 ° 1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Seoul, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
4 ° 2 ° mây đen u ám
10/02
3 ° 3 ° rain and snow
11/02
5 ° 5 ° mây đen u ám
12/02
6 ° 6 ° mây đen u ám
13/02
7 ° 7 ° mây đen u ám
14/02
5 ° 3 ° bầu trời quang đãng
15/02
5 ° 2 ° mây cụm
16/02
4 ° 2 ° rain and snow

Windy Maps