Seoul, Hàn Quốc

03/10/2022 15:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 97 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Seoul, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Seoul, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664755200 : 1664755200
07:00
03/10
21 ° 21 ° mưa vừa
1664758800 : 1664758800
08:00
03/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1664762400 : 1664762400
09:00
03/10
21 ° 22 ° mưa vừa
1664766000 : 1664766000
10:00
03/10
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
1664769600 : 1664769600
11:00
03/10
21 ° 22 ° mưa vừa
1664773200 : 1664773200
12:00
03/10
22 ° 22 ° mưa vừa
1664776800 : 1664776800
13:00
03/10
22 ° 22 ° mưa vừa
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
22 ° 23 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Seoul, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
04/10
19 ° 19 ° mưa cường độ nặng
05/10
18 ° 17 ° mây đen u ám
06/10
18 ° 17 ° mưa nhẹ
07/10
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
08/10
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
09/10
20 ° 19 ° mưa vừa
10/10
15 ° 14 ° mưa nhẹ

Windy Maps