Ulsan, Hàn Quốc

09/02/2023 04:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

1 °

Cảm giác: -1 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 53 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ulsan, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ulsan, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
1 ° -1 ° mây cụm
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
1 ° -1 ° mây cụm
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
1 ° 0 ° mây cụm
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
3 ° 2 ° mây cụm
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
6 ° 4 ° mây rải rác
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
8 ° 6 ° mây cụm
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
9 ° 7 ° mây cụm
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
9 ° 7 ° mây đen u ám
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
9 ° 6 ° mây đen u ám
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
8 ° 6 ° mây đen u ám
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
8 ° 5 ° mây đen u ám
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
7 ° 4 ° mây đen u ám
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
6 ° 3 ° mây đen u ám
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
5 ° 3 ° mây đen u ám
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
5 ° 4 ° mây đen u ám
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
6 ° 4 ° mưa nhẹ
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
5 ° 4 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ulsan, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
9 ° 7 ° mây cụm
10/02
7 ° 6 ° mưa vừa
11/02
10 ° 9 ° mây đen u ám
12/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
13/02
7 ° 5 ° mưa vừa
14/02
9 ° 7 ° mây rải rác
15/02
3 ° -1 ° tuyết rơi nhẹ
16/02
4 ° 3 ° tuyết rơi nhẹ

Windy Maps