Ulsan, Hàn Quốc

07/06/2023 16:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 70 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ulsan, Hàn Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ulsan, Hàn Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
24 ° 24 ° mây cụm
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
23 ° 24 ° mây cụm
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
23 ° 23 ° mây cụm
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
22 ° 22 ° mây cụm
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
21 ° 22 ° mây cụm
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
21 ° 21 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
20 ° 20 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ulsan, Hàn Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
28 ° 28 ° mây đen u ám
08/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
09/06
30 ° 29 ° bầu trời quang đãng
10/06
30 ° 30 ° mây đen u ám
11/06
24 ° 24 ° mưa nhẹ
12/06
28 ° 29 ° mưa nhẹ
13/06
29 ° 28 ° mây đen u ám
14/06
31 ° 30 ° mưa nhẹ

Windy Maps