Hậu Giang

28/05/2024 18:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 65 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hậu Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hậu Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
29 ° 32 ° mưa nhẹ
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
29 ° 33 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
29 ° 33 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 35 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hậu Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
35 ° 40 ° mưa vừa
29/05
34 ° 39 ° mưa nhẹ
30/05
34 ° 39 ° mưa vừa
31/05
34 ° 38 ° mưa nhẹ
01/06
34 ° 38 ° mưa vừa
02/06
29 ° 35 ° mưa vừa
03/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
04/06
33 ° 39 ° mây đen u ám

Windy Maps