Phụng Hiệp, Hậu Giang

23/10/2021 20:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 88 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phụng Hiệp, Hậu Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phụng Hiệp, Hậu Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 25 ° mây thưa
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
25 ° 25 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
25 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/10
31 ° 36 ° mưa vừa
25/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/10
30 ° 33 ° mưa vừa
28/10
29 ° 33 ° mưa vừa
29/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
30/10
30 ° 35 ° mưa vừa