Vị Thuỷ, Hậu Giang

30/09/2022 19:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 85 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vị Thuỷ, Hậu Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vị Thuỷ, Hậu Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vị Thuỷ, Hậu Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
27 ° 31 ° mưa vừa
01/10
31 ° 35 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa
03/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 35 ° mưa vừa
07/10
29 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps