Hòa Bình

05/10/2023 09:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 62 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hòa Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hòa Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
31 ° 35 ° mây rải rác
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
31 ° 35 ° mây rải rác
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
31 ° 36 ° mây rải rác
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
33 ° 37 ° mây rải rác
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
33 ° 38 ° mây cụm
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
31 ° 38 ° mây đen u ám
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
30 ° 37 ° mây đen u ám
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
29 ° 35 ° mây đen u ám
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
26 ° 26 ° mây cụm
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
26 ° 27 ° mây cụm
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
25 ° 26 ° mây thưa
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
25 ° 26 ° mây thưa
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
25 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hòa Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
31 ° 36 ° mây rải rác
06/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 34 ° mưa vừa
08/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ
09/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
10/10
28 ° 29 ° mây cụm
11/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
12/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps