Lạc Sơn, Hòa Bình

23/10/2021 21:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 79 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lạc Sơn, Hòa Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lạc Sơn, Hòa Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lạc Sơn, Hòa Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
21 ° 20 ° mưa nhẹ
24/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
25/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
28/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
29/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 23 ° mây đen u ám