Lạc Sơn, Hòa Bình

30/09/2022 20:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lạc Sơn, Hòa Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lạc Sơn, Hòa Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lạc Sơn, Hòa Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
01/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa
03/10
28 ° 33 ° mưa vừa
04/10
30 ° 34 ° mưa vừa
05/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps