Tân Lạc, Hòa Bình

28/05/2024 16:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tân Lạc, Hòa Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tân Lạc, Hòa Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
28 ° 34 ° mây đen u ám
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
28 ° 33 ° mưa vừa
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
28 ° 33 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tân Lạc, Hòa Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
30 ° 36 ° mưa vừa
29/05
31 ° 38 ° mưa nhẹ
30/05
35 ° 42 ° mưa vừa
31/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
01/06
32 ° 36 ° mây đen u ám
02/06
32 ° 39 ° mưa vừa
03/06
30 ° 36 ° mưa vừa
04/06
29 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps