Yên Thuỷ, Hòa Bình

23/10/2021 21:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 75 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yên Thuỷ, Hòa Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yên Thuỷ, Hòa Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yên Thuỷ, Hòa Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
20 ° 19 ° mưa nhẹ
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 25 ° mây cụm
27/10
25 ° 25 ° mây cụm
28/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
29/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 23 ° mây đen u ám