Phù Cừ, Hưng Yên

13/04/2024 15:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 62 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phù Cừ, Hưng Yên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phù Cừ, Hưng Yên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712977200 : 1712977200
10:00
13/04
30 ° 34 ° mây đen u ám
1712980800 : 1712980800
11:00
13/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
1712984400 : 1712984400
12:00
13/04
31 ° 35 ° mây đen u ám
1712988000 : 1712988000
13:00
13/04
32 ° 36 ° mây đen u ám
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
32 ° 36 ° mây đen u ám
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
32 ° 35 ° mây đen u ám
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
30 ° 33 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
29 ° 32 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
27 ° 29 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phù Cừ, Hưng Yên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
14/04
33 ° 36 ° mây đen u ám
15/04
32 ° 36 ° mưa nhẹ
16/04
29 ° 32 ° mây cụm
17/04
29 ° 34 ° mưa nhẹ
18/04
30 ° 35 ° mây đen u ám
19/04
32 ° 38 ° mây cụm
20/04
30 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps