Tiên Lữ, Hưng Yên

29/01/2023 17:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 19 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Lữ, Hưng Yên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Lữ, Hưng Yên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
21 ° 19 ° mây rải rác
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
20 ° 19 ° mây rải rác
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
19 ° 18 ° mây rải rác
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
18 ° 16 ° mây thưa
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
16 ° 15 ° mây thưa
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
15 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Lữ, Hưng Yên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
30/01
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
31/01
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
01/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
02/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
03/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
04/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ
05/02
17 ° 17 ° mưa nhẹ

Windy Maps