Makurazaki, Kagoshima

26/02/2024 08:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 58 % Gió: 8 m/s

Dự Báo Thời Tiết Makurazaki, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Makurazaki, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
14 ° 12 ° mây cụm
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
14 ° 12 ° mây cụm
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
12 ° 11 ° mây cụm
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
12 ° 10 ° mây cụm
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
11 ° 10 ° mây cụm
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
11 ° 9 ° mây cụm
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
10 ° 7 ° mây đen u ám
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
9 ° 7 ° mây đen u ám
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
9 ° 7 ° mây cụm
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
9 ° 7 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Makurazaki, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
13 ° 12 ° mây cụm
27/02
11 ° 10 ° mây cụm
28/02
13 ° 12 ° mưa nhẹ
29/02
18 ° 18 ° mưa vừa
01/03
12 ° 11 ° mưa nhẹ
02/03
8 ° 4 ° mưa nhẹ
03/03
10 ° 8 ° bầu trời quang đãng
04/03
12 ° 11 ° mây đen u ám

Windy Maps