Makurazaki, Kagoshima

08/06/2023 06:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 93 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Makurazaki, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Makurazaki, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686178800 : 1686178800
06:00
08/06
21 ° 21 ° mưa vừa
1686182400 : 1686182400
07:00
08/06
21 ° 21 ° mưa vừa
1686186000 : 1686186000
08:00
08/06
21 ° 22 ° mưa vừa
1686189600 : 1686189600
09:00
08/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1686193200 : 1686193200
10:00
08/06
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
1686196800 : 1686196800
11:00
08/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1686200400 : 1686200400
12:00
08/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1686204000 : 1686204000
13:00
08/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1686207600 : 1686207600
14:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686211200 : 1686211200
15:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686214800 : 1686214800
16:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686218400 : 1686218400
17:00
08/06
23 ° 24 ° mưa vừa
1686222000 : 1686222000
18:00
08/06
23 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1686225600 : 1686225600
19:00
08/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1686229200 : 1686229200
20:00
08/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1686232800 : 1686232800
21:00
08/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1686236400 : 1686236400
22:00
08/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1686240000 : 1686240000
23:00
08/06
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Makurazaki, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
08/06
23 ° 24 ° mưa rất nặng
09/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
10/06
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
11/06
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
12/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
13/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
14/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
15/06
26 ° 26 ° mây cụm

Windy Maps