Minamikyūshū, Kagoshima

02/02/2023 05:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

9 °

Cảm giác: 8 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 65 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Minamikyūshū, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Minamikyūshū, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
9 ° 7 ° mây đen u ám
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
9 ° 8 ° mây đen u ám
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
10 ° 8 ° mây đen u ám
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
10 ° 9 ° mây cụm
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
11 ° 10 ° mây rải rác
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
12 ° 11 ° mây rải rác
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
13 ° 12 ° mây rải rác
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
13 ° 11 ° mây thưa
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
12 ° 10 ° mây thưa
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
10 ° 9 ° mây thưa
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
10 ° 8 ° mây thưa
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
9 ° 8 ° mây thưa
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
9 ° 8 ° mây thưa
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
9 ° 8 ° mây thưa
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
9 ° 9 ° mây rải rác
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
9 ° 9 ° mây rải rác
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
9 ° 9 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Minamikyūshū, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
12 ° 11 ° mây rải rác
03/02
11 ° 10 ° mây cụm
04/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
05/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
06/02
10 ° 8 ° mưa nhẹ
07/02
12 ° 12 ° mưa vừa
08/02
13 ° 12 ° mây đen u ám
09/02
11 ° 10 ° mây đen u ám

Windy Maps