Minamikyūshū, Kagoshima

19/05/2024 09:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 67 % Gió: 8 m/s

Dự Báo Thời Tiết Minamikyūshū, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Minamikyūshū, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
16 ° 16 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Minamikyūshū, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
20/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
21/05
22 ° 21 ° mây đen u ám
22/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
23/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
24/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
25/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
26/05
24 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps