Yamashitachō, Kagoshima

21/05/2022 01:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yamashitachō, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yamashitachō, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653069600 : 1653069600
01:00
21/05
15 ° 15 ° mưa nhẹ
1653073200 : 1653073200
02:00
21/05
15 ° 15 ° mây đen u ám
1653076800 : 1653076800
03:00
21/05
15 ° 15 ° mây đen u ám
1653080400 : 1653080400
04:00
21/05
15 ° 15 ° mưa nhẹ
1653084000 : 1653084000
05:00
21/05
15 ° 15 ° mưa nhẹ
1653087600 : 1653087600
06:00
21/05
15 ° 15 ° mưa nhẹ
1653091200 : 1653091200
07:00
21/05
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1653094800 : 1653094800
08:00
21/05
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1653098400 : 1653098400
09:00
21/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1653102000 : 1653102000
10:00
21/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1653105600 : 1653105600
11:00
21/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1653109200 : 1653109200
12:00
21/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1653112800 : 1653112800
13:00
21/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1653116400 : 1653116400
14:00
21/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1653120000 : 1653120000
15:00
21/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653123600 : 1653123600
16:00
21/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
1653127200 : 1653127200
17:00
21/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1653130800 : 1653130800
18:00
21/05
16 ° 16 ° mây cụm
1653134400 : 1653134400
19:00
21/05
16 ° 16 ° mây cụm
1653138000 : 1653138000
20:00
21/05
16 ° 16 ° mây đen u ám
1653141600 : 1653141600
21:00
21/05
15 ° 15 ° mây rải rác
1653145200 : 1653145200
22:00
21/05
15 ° 15 ° mây rải rác
1653148800 : 1653148800
23:00
21/05
15 ° 15 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yamashitachō, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/05
17 ° 17 ° mưa nhẹ
22/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
23/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
25/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
26/05
17 ° 17 ° mưa cường độ nặng
27/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
28/05
23 ° 23 ° mây đen u ám

Windy Maps