Yamashitachō, Kagoshima

23/10/2021 22:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

12 °

Cảm giác: 11 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 73 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yamashitachō, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yamashitachō, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
12 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yamashitachō, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
25/10
22 ° 21 ° mây đen u ám
26/10
23 ° 22 ° mây thưa
27/10
23 ° 22 ° mây cụm
28/10
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
29/10
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
30/10
23 ° 23 ° mây cụm
31/10
23 ° 22 ° mưa nhẹ