Yamashitachō, Kagoshima

05/02/2023 15:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 77 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yamashitachō, Kagoshima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yamashitachō, Kagoshima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
14 ° 13 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
13 ° 12 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
10 ° 10 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
8 ° 8 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
8 ° 8 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
8 ° 8 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yamashitachō, Kagoshima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
13 ° 12 ° mây cụm
06/02
14 ° 13 ° mưa vừa
07/02
13 ° 12 ° mưa vừa
08/02
14 ° 13 ° mây đen u ám
09/02
13 ° 11 ° mưa nhẹ
10/02
12 ° 12 ° mưa vừa
11/02
14 ° 14 ° mây cụm
12/02
13 ° 13 ° mưa vừa

Windy Maps