1-chōme, Karakunichō

29/01/2023 15:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

6 °

Cảm giác: 1 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 56 % Gió: 9 m/s

Dự Báo Thời Tiết 1-chōme, Karakunichō Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 1-chōme, Karakunichō
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
6 ° 2 ° mây cụm
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
6 ° 2 ° mây rải rác
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
6 ° 2 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
6 ° 1 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
5 ° 1 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
5 ° 0 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
5 ° 0 ° mây cụm
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
4 ° 0 ° mây cụm
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
4 ° 0 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 1-chōme, Karakunichō
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
5 ° 2 ° mây rải rác
30/01
7 ° 2 ° mưa nhẹ
31/01
6 ° 3 ° mây thưa
01/02
11 ° 9 ° mưa nhẹ
02/02
7 ° 4 ° mưa nhẹ
03/02
6 ° 4 ° mây đen u ám
04/02
9 ° 7 ° mưa nhẹ
05/02
8 ° 5 ° mây thưa

Windy Maps