1-chōme, Karakunichō

02/06/2023 04:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mưa rào nhẹ Độ ẩm: 99 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết 1-chōme, Karakunichō Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 1-chōme, Karakunichō
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685653200 : 1685653200
04:00
02/06
21 ° 21 ° mưa vừa
1685656800 : 1685656800
05:00
02/06
21 ° 21 ° mưa vừa
1685660400 : 1685660400
06:00
02/06
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1685664000 : 1685664000
07:00
02/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1685667600 : 1685667600
08:00
02/06
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
1685671200 : 1685671200
09:00
02/06
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
1685674800 : 1685674800
10:00
02/06
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
1685678400 : 1685678400
11:00
02/06
22 ° 23 ° mưa rất nặng
1685682000 : 1685682000
12:00
02/06
21 ° 22 ° mưa rất nặng
1685685600 : 1685685600
13:00
02/06
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
1685689200 : 1685689200
14:00
02/06
22 ° 23 ° mưa vừa
1685692800 : 1685692800
15:00
02/06
21 ° 22 ° mưa vừa
1685696400 : 1685696400
16:00
02/06
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
1685700000 : 1685700000
17:00
02/06
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
1685703600 : 1685703600
18:00
02/06
21 ° 22 ° mưa vừa
1685707200 : 1685707200
19:00
02/06
21 ° 21 ° mưa cường độ nặng
1685710800 : 1685710800
20:00
02/06
20 ° 21 ° mưa cường độ nặng
1685714400 : 1685714400
21:00
02/06
20 ° 21 ° mưa vừa
1685718000 : 1685718000
22:00
02/06
20 ° 21 ° mưa vừa
1685721600 : 1685721600
23:00
02/06
20 ° 21 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 1-chōme, Karakunichō
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/06
22 ° 23 ° mưa rất nặng
03/06
23 ° 22 ° mưa vừa
04/06
22 ° 22 ° mây thưa
05/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
06/06
23 ° 22 ° mưa nhẹ
07/06
23 ° 23 ° mưa nhẹ
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
09/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps