Cam Lâm, Khánh Hòa

07/06/2023 19:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 79 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cam Lâm, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cam Lâm, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
29 ° 36 ° mây rải rác
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
29 ° 35 ° mây cụm
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
28 ° 33 ° mây cụm
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
28 ° 32 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cam Lâm, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
08/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
09/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
10/06
32 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
13/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
14/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps