Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

31/01/2023 10:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 70 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
28 ° 29 ° mây đen u ám
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
27 ° 27 ° mây cụm
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
25 ° 25 ° mây cụm
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
01/02
22 ° 23 ° mưa vừa
02/02
25 ° 26 ° mưa vừa
03/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
04/02
29 ° 31 ° mưa nhẹ
05/02
28 ° 31 ° mây cụm
06/02
29 ° 32 ° mây cụm
07/02
30 ° 32 ° mây thưa

Windy Maps