Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

30/09/2022 18:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664521200 : 1664521200
14:00
30/09
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1664524800 : 1664524800
15:00
30/09
32 ° 39 ° mây đen u ám
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
31 ° 38 ° mây đen u ám
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
30 ° 37 ° mây đen u ám
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
28 ° 35 ° mưa vừa
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
25 ° 27 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
33 ° 40 ° mưa vừa
01/10
26 ° 26 ° mưa vừa
02/10
27 ° 31 ° mưa nhẹ
03/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ
04/10
32 ° 35 ° mưa nhẹ
05/10
26 ° 26 ° mưa vừa
06/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ
07/10
31 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps