Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

28/05/2024 16:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

35 °

Cảm giác: 42 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 78 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
34 ° 41 ° mưa nhẹ
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
35 ° 42 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
34 ° 41 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
28 ° 35 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
39 ° 45 ° mưa vừa
29/05
37 ° 42 ° mưa vừa
30/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
31/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
01/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ
02/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ
03/06
35 ° 41 ° mưa nhẹ
04/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps