Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

02/02/2023 04:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675285200 : 1675285200
04:00
02/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
25 ° 26 ° mây cụm
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
24 ° 24 ° mây cụm
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
03/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
04/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
05/02
26 ° 26 ° mây cụm
06/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
07/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
08/02
27 ° 30 ° mây thưa
09/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps