Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

17/05/2022 20:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
27 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
18/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
19/05
29 ° 33 ° mưa vừa
20/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
21/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
22/05
31 ° 35 ° mưa vừa
23/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
24/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps