Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

23/09/2023 21:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 86 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
28 ° 33 ° mây đen u ám
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
28 ° 33 ° mây đen u ám
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
27 ° 31 ° mây đen u ám
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
33 ° 38 ° mưa nhẹ
24/09
27 ° 31 ° mưa nhẹ
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
27 ° 30 ° mưa vừa
28/09
27 ° 31 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 34 ° mây đen u ám
30/09
32 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps