Vạn Ninh, Khánh Hòa

23/09/2023 22:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vạn Ninh, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vạn Ninh, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vạn Ninh, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
24/09
27 ° 31 ° mưa vừa
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
27/09
32 ° 37 ° mưa vừa
28/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
29/09
29 ° 32 ° mây đen u ám
30/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps