Vạn Ninh, Khánh Hòa

26/02/2024 09:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 72 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vạn Ninh, Khánh Hòa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vạn Ninh, Khánh Hòa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
27 ° 27 ° mây cụm
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
29 ° 31 ° mây cụm
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
29 ° 31 ° mây cụm
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
28 ° 30 ° mây cụm
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
27 ° 29 ° mây cụm
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
24 ° 25 ° mây rải rác
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
23 ° 24 ° mây thưa
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
23 ° 24 ° mây cụm
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vạn Ninh, Khánh Hòa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
27/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
28/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ
29/02
29 ° 31 ° mưa nhẹ
01/03
29 ° 32 ° mưa nhẹ
02/03
28 ° 30 ° mưa nhẹ
03/03
27 ° 29 ° mây rải rác
04/03
28 ° 31 ° mây cụm

Windy Maps