Yên Lịch, Khoái Châu

13/04/2024 17:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 76 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yên Lịch, Khoái Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yên Lịch, Khoái Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
29 ° 34 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
29 ° 34 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 33 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
26 ° 26 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yên Lịch, Khoái Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
30 ° 34 ° mây đen u ám
14/04
33 ° 36 ° mưa nhẹ
15/04
31 ° 34 ° mưa nhẹ
16/04
29 ° 33 ° mưa vừa
17/04
30 ° 35 ° mưa nhẹ
18/04
30 ° 35 ° mây đen u ám
19/04
32 ° 37 ° mây đen u ám
20/04
34 ° 39 ° mây rải rác

Windy Maps