Kiên Giang

10/12/2023 23:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 72 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kiên Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kiên Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
26 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kiên Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
28 ° 31 ° mây cụm
11/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
12/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
13/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
14/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
15/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
16/12
29 ° 33 ° mưa nhẹ
17/12
29 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps