Kon Tum

23/09/2023 15:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 86 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kon Tum Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kon Tum
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
24 ° 25 ° mưa vừa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
23 ° 24 ° mưa vừa
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
21 ° 22 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kon Tum
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
28 ° 31 ° mưa cường độ nặng
24/09
24 ° 25 ° mưa vừa
25/09
22 ° 23 ° mưa vừa
26/09
23 ° 24 ° mưa vừa
27/09
28 ° 30 ° mưa nhẹ
28/09
25 ° 26 ° mưa vừa
29/09
23 ° 24 ° mưa vừa
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps