Đắk Tô, Kon Tum

31/01/2023 11:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 53 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Tô, Kon Tum Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Tô, Kon Tum
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
25 ° 25 ° mây cụm
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
26 ° 25 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
28 ° 28 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
29 ° 29 ° mây thưa
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
30 ° 30 ° mây thưa
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
29 ° 29 ° mây thưa
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
26 ° 26 ° mây thưa
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
22 ° 22 ° mây thưa
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
20 ° 21 ° mây rải rác
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
19 ° 19 ° mây cụm
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
18 ° 18 ° mây rải rác
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
17 ° 18 ° mây cụm
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
17 ° 17 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Tô, Kon Tum
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
01/02
30 ° 31 ° mưa nhẹ
02/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
03/02
30 ° 30 ° mưa nhẹ
04/02
31 ° 31 ° mây thưa
05/02
32 ° 31 ° mây thưa
06/02
32 ° 31 ° mây đen u ám
07/02
32 ° 32 ° mây cụm

Windy Maps