Ngọc Hồi, Kon Tum

17/05/2022 22:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ngọc Hồi, Kon Tum Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ngọc Hồi, Kon Tum
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
20 ° 20 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
18/05
28 ° 29 ° mưa nhẹ
19/05
24 ° 25 ° mưa vừa
20/05
27 ° 27 ° mưa vừa
21/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
22/05
24 ° 25 ° mưa vừa
23/05
24 ° 25 ° mưa vừa
24/05
22 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps