Thành phố Kon Tum, Kon Tum

17/05/2022 20:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Kon Tum, Kon Tum Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
23 ° 24 ° mưa vừa
18/05
29 ° 31 ° mưa vừa
19/05
25 ° 26 ° mưa vừa
20/05
27 ° 29 ° mưa vừa
21/05
23 ° 24 ° mưa vừa
22/05
26 ° 27 ° mưa vừa
23/05
26 ° 26 ° mưa vừa
24/05
23 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps