Shiotani, Kyotamba

20/10/2021 13:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 73 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiotani, Kyotamba Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiotani, Kyotamba
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
13 ° 13 ° mây cụm
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
13 ° 12 ° mây cụm
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
12 ° 11 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
11 ° 10 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
10 ° 7 ° mây cụm
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
9 ° 6 ° mây cụm
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
9 ° 7 ° mưa nhẹ
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
9 ° 7 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
9 ° 7 ° mưa nhẹ
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
9 ° 7 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
9 ° 7 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiotani, Kyotamba
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
12 ° 11 ° mưa vừa
21/10
13 ° 12 ° mưa nhẹ
22/10
15 ° 14 ° mưa nhẹ
23/10
15 ° 14 ° mây cụm
24/10
17 ° 16 ° mây đen u ám
25/10
16 ° 15 ° mưa nhẹ
26/10
18 ° 17 ° mưa nhẹ
27/10
19 ° 18 ° mưa nhẹ