Shiotani, Kyotamba

04/06/2023 03:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

12 °

Cảm giác: 11 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 82 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiotani, Kyotamba Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiotani, Kyotamba
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685822400 : 1685822400
03:00
04/06
12 ° 11 ° mây đen u ám
1685826000 : 1685826000
04:00
04/06
12 ° 11 ° mây đen u ám
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
13 ° 12 ° mây đen u ám
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
14 ° 14 ° mây đen u ám
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
17 ° 16 ° mây đen u ám
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
20 ° 19 ° mây đen u ám
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
23 ° 22 ° mây đen u ám
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
25 ° 24 ° mây đen u ám
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
25 ° 24 ° mây đen u ám
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
25 ° 24 ° mây đen u ám
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
21 ° 21 ° mây đen u ám
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
19 ° 19 ° mây đen u ám
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
18 ° 18 ° mây đen u ám
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
17 ° 16 ° mây đen u ám
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
15 ° 15 ° mây đen u ám
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
15 ° 15 ° mây đen u ám
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
15 ° 14 ° mây đen u ám
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
14 ° 14 ° mây đen u ám
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
14 ° 14 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiotani, Kyotamba
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
23 ° 22 ° mây đen u ám
05/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
06/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
07/06
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
08/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
09/06
15 ° 16 ° mưa vừa
10/06
24 ° 24 ° mưa nhẹ
11/06
27 ° 28 ° mưa nhẹ

Windy Maps