Shiotani, Kyotamba

29/01/2023 15:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

0 °

Cảm giác: 0 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Shiotani, Kyotamba Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Shiotani, Kyotamba
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
0 ° -2 ° mây đen u ám
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
0 ° 0 ° mây cụm
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
-1 ° -1 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
-2 ° -2 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
-3 ° -3 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
-4 ° -4 ° mây rải rác
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
-5 ° -8 ° mây thưa
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
-5 ° -8 ° mây rải rác
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
-5 ° -8 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Shiotani, Kyotamba
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
3 ° -1 ° mây thưa
30/01
3 ° -2 ° tuyết
31/01
4 ° 4 ° tuyết rơi nhẹ
01/02
8 ° 5 ° mưa nhẹ
02/02
4 ° -1 ° rain and snow
03/02
3 ° -1 ° tuyết rơi nhẹ
04/02
8 ° 7 ° mưa nhẹ
05/02
4 ° 1 ° rain and snow

Windy Maps