Đại Thắng, Lạc Thủy

01/02/2023 03:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đại Thắng, Lạc Thủy Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đại Thắng, Lạc Thủy
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
14 ° 13 ° mây thưa
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
14 ° 13 ° mây thưa
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
14 ° 13 ° mây thưa
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
14 ° 13 ° mây thưa
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
14 ° 14 ° mây thưa
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
15 ° 15 ° mây rải rác
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
17 ° 17 ° mây cụm
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
19 ° 19 ° mây cụm
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
21 ° 20 ° mây cụm
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
24 ° 24 ° mây cụm
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
21 ° 21 ° mây cụm
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
20 ° 20 ° mây rải rác
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
19 ° 19 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đại Thắng, Lạc Thủy
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
22 ° 22 ° mây cụm
02/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
03/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
04/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
05/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
06/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
07/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
08/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ

Windy Maps