Lai Châu

02/02/2023 05:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

10 °

Cảm giác: 10 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 79 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
23 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
27 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
14 ° 13 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
03/02
24 ° 23 ° mưa nhẹ
04/02
24 ° 24 ° mưa nhẹ
05/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
06/02
24 ° 23 ° mưa nhẹ
07/02
26 ° 25 ° mây rải rác
08/02
25 ° 24 ° mây thưa
09/02
25 ° 25 ° mây thưa

Windy Maps