Lai Châu

23/02/2024 04:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

10 °

Cảm giác: 8 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 50 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708635600 : 1708635600
04:00
23/02
10 ° 8 ° bầu trời quang đãng
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
10 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
13 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
29 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
30 ° 28 ° bầu trời quang đãng
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
30 ° 28 ° bầu trời quang đãng
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
30 ° 28 ° bầu trời quang đãng
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
29 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
15 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
24/02
27 ° 26 ° mây thưa
25/02
26 ° 26 ° mây rải rác
26/02
29 ° 28 ° mây rải rác
27/02
29 ° 28 ° mây rải rác
28/02
28 ° 27 ° mưa nhẹ
29/02
30 ° 28 ° mưa nhẹ
01/03
30 ° 28 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps