Lai Châu

23/09/2023 21:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 79 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
21 ° 21 ° mây cụm
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
21 ° 21 ° mây cụm
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 30 ° mưa nhẹ
24/09
24 ° 25 ° mưa vừa
25/09
29 ° 29 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 29 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 29 ° mây thưa
28/09
31 ° 30 ° mây rải rác
29/09
31 ° 31 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 27 ° mây cụm

Windy Maps