h. Than Uyên, Lai Châu

23/10/2021 21:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết h. Than Uyên, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: h. Than Uyên, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
17 ° 17 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
17 ° 17 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 17 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : h. Than Uyên, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 24 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 25 ° mây cụm
27/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
28/10
23 ° 24 ° mây cụm
29/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
30/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ