h. Than Uyên, Lai Châu

23/09/2023 21:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 93 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết h. Than Uyên, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: h. Than Uyên, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
24 ° 25 ° mây rải rác
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
24 ° 24 ° mây rải rác
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
24 ° 24 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : h. Than Uyên, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
24/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
25/09
30 ° 32 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
27/09
29 ° 31 ° mưa nhẹ
28/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
29/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps