h. Than Uyên, Lai Châu

20/05/2022 23:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết h. Than Uyên, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: h. Than Uyên, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
22 ° 23 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : h. Than Uyên, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
27 ° 30 ° mưa vừa
21/05
22 ° 23 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
23/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
24/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
25/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
26/05
29 ° 35 ° mưa vừa
27/05
24 ° 25 ° mưa vừa

Windy Maps