Mường Tè, Lai Châu

25/09/2022 18:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 82 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mường Tè, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mường Tè, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
24 ° 24 ° mây cụm
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 24 ° mây cụm
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
23 ° 24 ° mây cụm
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mường Tè, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 31 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 31 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 32 ° mây thưa
28/09
29 ° 31 ° mây thưa
29/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
30/09
28 ° 29 ° mưa nhẹ
01/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
02/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps