Phong Thổ, Lai Châu

07/06/2023 18:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 90 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phong Thổ, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phong Thổ, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
19 ° 20 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
19 ° 19 ° mây cụm
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
18 ° 19 ° mưa vừa
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
18 ° 18 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phong Thổ, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
25 ° 25 ° mưa vừa
08/06
22 ° 23 ° mưa vừa
09/06
17 ° 18 ° mưa cường độ nặng
10/06
18 ° 18 ° mưa nhẹ
11/06
24 ° 24 ° mưa vừa
12/06
18 ° 19 ° mưa nhẹ
13/06
19 ° 19 ° mưa nhẹ
14/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps