Thành phố Lai Châu, Lai Châu

30/09/2022 19:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Lai Châu, Lai Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
20 ° 21 ° mây đen u ám
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
20 ° 21 ° mây đen u ám
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
20 ° 21 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
20 ° 21 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
20 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
01/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
02/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
03/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
04/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
05/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
06/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
07/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps