Bảo Lâm, Lâm Đồng

31/01/2023 11:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 46 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Lâm, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
29 ° 28 ° mây đen u ám
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
27 ° 27 ° mây đen u ám
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
19 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
01/02
19 ° 20 ° mưa vừa
02/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
03/02
29 ° 29 ° mây đen u ám
04/02
30 ° 30 ° mây đen u ám
05/02
31 ° 30 ° mây cụm
06/02
31 ° 31 ° mưa nhẹ
07/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ

Windy Maps