Bảo Lâm, Lâm Đồng

18/05/2022 17:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Lâm, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
23 ° 24 ° mưa vừa
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
23 ° 23 ° mưa vừa
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
22 ° 23 ° mưa vừa
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
20 ° 21 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
20 ° 21 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
24 ° 25 ° mưa vừa
19/05
25 ° 26 ° mưa vừa
20/05
26 ° 26 ° mưa vừa
21/05
25 ° 25 ° mưa vừa
22/05
24 ° 24 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
25/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps