Cát Tiên, Lâm Đồng

17/05/2022 20:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cát Tiên, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cát Tiên, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
27 ° 27 ° mưa vừa
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cát Tiên, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
30 ° 37 ° mưa vừa
18/05
32 ° 36 ° mưa vừa
19/05
30 ° 36 ° mưa vừa
20/05
28 ° 31 ° mưa vừa
21/05
29 ° 33 ° mưa vừa
22/05
27 ° 31 ° mưa vừa
23/05
27 ° 30 ° mưa vừa
24/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Windy Maps