Di Linh, Lâm Đồng

21/10/2021 08:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Di Linh, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Di Linh, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634778000 : 1634778000
08:00
21/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
22 ° 23 ° mây đen u ám
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
25 ° 25 ° mưa vừa
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
23 ° 24 ° mưa vừa
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
21 ° 22 ° mưa vừa
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
20 ° 21 ° mưa vừa
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
19 ° 20 ° mưa vừa
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
19 ° 20 ° mưa vừa
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
19 ° 20 ° mưa vừa
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
19 ° 20 ° mưa vừa
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
19 ° 19 ° mưa vừa
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
19 ° 19 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Di Linh, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
22 ° 23 ° mưa vừa
22/10
25 ° 26 ° mưa vừa
23/10
26 ° 26 ° mưa vừa
24/10
26 ° 26 ° mưa vừa
25/10
25 ° 25 ° mưa vừa
26/10
20 ° 21 ° mưa nhẹ
27/10
26 ° 26 ° mưa vừa
28/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ