Đức Trọng, Lâm Đồng

05/10/2023 09:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đức Trọng, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đức Trọng, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696460400 : 1696460400
06:00
05/10
21 ° 21 ° mây cụm
1696464000 : 1696464000
07:00
05/10
21 ° 22 ° mây cụm
1696467600 : 1696467600
08:00
05/10
22 ° 22 ° mây cụm
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
23 ° 24 ° mây rải rác
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
27 ° 28 ° mưa nhẹ
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
27 ° 29 ° mưa vừa
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
27 ° 28 ° mưa vừa
06/10
25 ° 26 ° mưa vừa
07/10
27 ° 28 ° mưa vừa
08/10
27 ° 28 ° mưa vừa
09/10
24 ° 24 ° mưa vừa
10/10
27 ° 27 ° mưa vừa
11/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
12/10
27 ° 28 ° mưa vừa

Windy Maps