Lâm Hà, Lâm Đồng

17/05/2022 22:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lâm Hà, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lâm Hà, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 29 ° mưa vừa
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa
19/05
27 ° 27 ° mưa vừa
20/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
21/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
22/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
23/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps