Lâm Hà, Lâm Đồng

03/12/2023 08:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 72 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lâm Hà, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lâm Hà, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701565200 : 1701565200
08:00
03/12
24 ° 24 ° mây đen u ám
1701568800 : 1701568800
09:00
03/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1701572400 : 1701572400
10:00
03/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1701576000 : 1701576000
11:00
03/12
25 ° 26 ° mưa vừa
1701579600 : 1701579600
12:00
03/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1701583200 : 1701583200
13:00
03/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
1701586800 : 1701586800
14:00
03/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1701590400 : 1701590400
15:00
03/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1701594000 : 1701594000
16:00
03/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1701597600 : 1701597600
17:00
03/12
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1701601200 : 1701601200
18:00
03/12
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701604800 : 1701604800
19:00
03/12
20 ° 20 ° mây đen u ám
1701608400 : 1701608400
20:00
03/12
19 ° 20 ° mây đen u ám
1701612000 : 1701612000
21:00
03/12
19 ° 19 ° mây cụm
1701615600 : 1701615600
22:00
03/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
1701619200 : 1701619200
23:00
03/12
19 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/12
25 ° 26 ° mưa vừa
04/12
27 ° 28 ° mưa nhẹ
05/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
06/12
27 ° 28 ° mưa nhẹ
07/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
08/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
09/12
26 ° 26 ° mây cụm
10/12
27 ° 27 ° mưa nhẹ

Windy Maps