Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

18/05/2022 16:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 73 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652846400 : 1652846400
11:00
18/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1652850000 : 1652850000
12:00
18/05
22 ° 22 ° mưa vừa
1652853600 : 1652853600
13:00
18/05
22 ° 22 ° mưa vừa
1652857200 : 1652857200
14:00
18/05
21 ° 21 ° mưa vừa
1652860800 : 1652860800
15:00
18/05
20 ° 20 ° mưa vừa
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
19 ° 20 ° mưa vừa
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
19 ° 19 ° mưa vừa
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
18 ° 18 ° mưa nhẹ
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
16 ° 17 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
22 ° 22 ° mưa vừa
19/05
21 ° 21 ° mưa vừa
20/05
21 ° 21 ° mưa vừa
21/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
22/05
21 ° 21 ° mưa vừa
23/05
21 ° 21 ° mưa nhẹ
24/05
19 ° 19 ° mưa nhẹ
25/05
19 ° 19 ° mưa vừa

Windy Maps