Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

20/10/2021 13:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
20 ° 21 ° mưa vừa
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
20 ° 21 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
20 ° 21 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
18 ° 18 ° mưa vừa
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
17 ° 17 ° mưa vừa
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
16 ° 17 ° mưa nhẹ
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
16 ° 17 ° mưa nhẹ
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
16 ° 16 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
21 ° 21 ° mưa vừa
21/10
24 ° 24 ° mưa vừa
22/10
21 ° 21 ° mưa cường độ nặng
23/10
22 ° 22 ° mưa vừa
24/10
22 ° 22 ° mưa vừa
25/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
26/10
20 ° 20 ° mưa nhẹ
27/10
22 ° 22 ° mưa vừa