Lạng Sơn

23/04/2024 05:02

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
24 ° 24 ° mây đen u ám
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
24 ° 24 ° mây đen u ám
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
23 ° 24 ° mây đen u ám
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
23 ° 23 ° mây đen u ám
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
22 ° 22 ° mây đen u ám
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
21 ° 21 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
25 ° 26 ° mưa nhẹ
24/04
26 ° 26 ° mưa nhẹ
25/04
27 ° 30 ° mưa nhẹ
26/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
27/04
33 ° 37 ° bầu trời quang đãng
28/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ
29/04
30 ° 34 ° mây cụm
30/04
33 ° 37 ° mây cụm

Windy Maps