Lạng Sơn

23/09/2023 20:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 66 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
30 ° 34 ° mây cụm
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
29 ° 33 ° mưa vừa
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
28 ° 32 ° mưa vừa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
27 ° 30 ° mây cụm
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 27 ° mây thưa
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 34 ° mưa vừa
24/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
25/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
27/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
28/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
29/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
30/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps