Bắc Sơn, Lạng Sơn

25/09/2022 19:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 92 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Sơn, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Sơn, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
22 ° 23 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
22 ° 23 ° mây thưa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
27 ° 29 ° mưa vừa
26/09
30 ° 31 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 32 ° mây cụm
28/09
30 ° 32 ° mưa nhẹ
29/09
21 ° 22 ° mưa vừa
30/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
01/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
02/10
29 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps