Cao Lộc, Lạng Sơn

26/02/2024 07:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

11 °

Cảm giác: 11 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 81 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cao Lộc, Lạng Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cao Lộc, Lạng Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708905600 : 1708905600
07:00
26/02
11 ° 11 ° mây đen u ám
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
11 ° 11 ° mây đen u ám
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
11 ° 11 ° mây đen u ám
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
11 ° 11 ° mây đen u ám
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
11 ° 11 ° mây đen u ám
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
11 ° 10 ° mây đen u ám
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
11 ° 10 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cao Lộc, Lạng Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
12 ° 11 ° mây đen u ám
27/02
10 ° 10 ° mưa nhẹ
28/02
13 ° 13 ° mưa nhẹ
29/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ
01/03
10 ° 8 ° mưa nhẹ
02/03
9 ° 9 ° mưa nhẹ
03/03
12 ° 11 ° mưa nhẹ
04/03
20 ° 20 ° mây đen u ám

Windy Maps